Obowiązująca opłata za pobyt uwzględnia dotację z UM Chorzów  
                               Jednorazowa opłata wpisowa 400,00 zł.

- Opłata za  pobyt w żłobku: - 400,00 zł/mies. - opłata nie uwzględnia dofinansowania z Programu 400 plus
oraz Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego.
- Uśredniona Opłata za wyżywienie - 300,00 zł. / mies.
 
   
Żłobek Teodorek korzysta z:
- dotacji Urzędu Miasta Chorzów w kwocie 550,00 zł. /mies. na każde dziecko korzystające z opieki w placówce 
i zamieszkałe w mieście Chorzów.
Koszt zajęc dodatkowych oraz pomocy dydaktycznych pokrywany jest ze srodkow własnych żłobka oraz ze środków , które żłobek pozyskuje na drodze konkursu w zakresie funkcjonowania placówek opieki nad dziecmi do lat 3. 
Koszt zajec dodatkowych nie obciąża budżetu rodziców. 


Wszelkie uiszczone opłaty  nie podlegają zwrotowi.

Opłaty płatne są z góry do 5 dnia każdego miesiąca na konto bankowe:
42 1050 1243 1000 0097 1113 2572

 
Istnieje możliwość wykupienia karnetów na pobyt maluszka w żłobku:

        Karnet - 10 godzin  - 140 zł.
        Karnet - 20 godzin  -  280 zł.
        Karnet - 30 godzin   - 420 zł.
        Karnet - 50 godzin  -  650 zł.

Serdeczne zapraszamy