Obowiązująca opłata za pobyt uwzględnia dotację z UM Chorzów  
                               Jednorazowa opłata wpisowa 400,00 zł.

- Opłata za  pobyt w żłobku: 
- 750,00 zł/mies. -  Wrzesień - Grudzień 2022r
-  850,00 zł./mies. od Miesiąca Stycznia 2023r 
Opłata nie uwzględnia dofinansowania z Programu 400 plus oraz Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego.
- Uśredniona Opłata za wyżywienie - 300,00 zł. / mies.

 
Żłobek Teodorek korzysta z dotacji Urzędu Miasta Chorzów w kwocie 350,00 zł. /mies.( do miesiąca Grudnia 2022r ,
od Miesiąca Stycznia 2023 w kwocie 300 zł. /mies.)na każde dziecko korzystające z opieki w placówce i zamieszkałe
w mieście Chorzów.
Koszt zajęć dodatkowych oraz pomocy dydaktycznych pokrywany jest ze środków własnych żłobka oraz
ze środków , które żłobek pozyskuje na drodze konkursu w zakresie funkcjonowania placówek opieki nad dziećmi
do lat 3. 

 


Wszelkie uiszczone opłaty  nie podlegają zwrotowi.

Opłaty płatne są z góry do 5 dnia każdego miesiąca na konto bankowe:
42 1050 1243 1000 0097 1113 2572

 
Istnieje możliwość wykupienia karnetów na pobyt maluszka w żłobku:

        Karnet - 10 godzin  -  200 zł.
        Karnet - 20 godzin  -  380 zł.
        Karnet - 30 godzin   - 560 zł.
        Karnet - 50 godzin  -  800zł.

Serdeczne zapraszamy