Opłaty obowiazujęce w 2021r /pomniejszone o  dotacje z UM Chorzów
                                            oraz Programu Maluch plus 2021

Jednorazowa opłata wpisowa 400,00 zł.

Opłata za  pobyt w żłobku: - 400,00 zł/mies.
Uśredniona Opłata za wyżywienie - 280,00 zł. / mies.
 
   
Żłobek Teodorek korzysta z:
- dotacji Urzędu Miasta Chorzów w kwocie 550,00 zł. /mies. na każde dziecko korzystające z opieki w placówce 
i zamieszkałe w mieście Chorzów.
- dotacji z Programu Maluch plus, która w 2021r wynosi 80,00 zł./dziecko.
Koszt zajęc dodatkowych oraz pomocy dydaktycznych pokrywany jest ze srodkow własnych żłobka oraz ze środków , które żłobek pozyskuje na drodze konkursu w zakresie funkcjonowania placówek opieki nad dziecmi do lat 3. 
Koszt zajec dodatkowych nie obciąża budżetu rodziców. 


Wszelkie uiszczone opłaty  nie podlegają zwrotowi.

Opłaty płatne są z góry do 5 dnia każdego miesiąca na konto bankowe:
42 1050 1243 1000 0097 1113 2572

 
Istnieje możliwość wykupienia karnetów na pobyt maluszka w żłobku:

        Karnet - 10 godzin  - 140 zł.
        Karnet - 20 godzin  -  280 zł.
        Karnet - 30 godzin   - 420 zł.
        Karnet - 50 godzin  -  650 zł.

Serdeczne zapraszamy